O časopisu Snežnik
logo sneznik screen

Primorski časopis


Začetki časopisa Snežnik segajo v leto 1992. Njegov ustanovitelj je bil Borislav Zejnulović, ki je bil tudi glavni in odgovorni urednik časopisa, vse do konca leta 2010. 


Januarja 2011 je časopis Snežnik zamenjal izdajatelja; to je postalo podjetje Provocativa. Novi izdajatelj in odgovorni urednik časopisa Bojan Oblak je časopis prenovil in razširil. V uredništvu so se zavedali, da Ilirska Bistrica in širša regija potrebujeta javni medij, ki bo lahko prenesel identiteto posameznih krajev do njenih prebivalcev, institucij in podjetij v širše nacionalno, regionalno in globalno okolje. 

V zadnjih letih je časopis doživljal veliko vzponov in padcev, v letu 2020 pa je ponovno zaživel v prenovljeni podobi. Izhaja na področju občine Ilirska Bistrica ter v manjšem delu občin Pivka in Hrpelje - Kozina. Pridružil se je medijski skupini Primorski odmevi, ki izdaja več regijskih časopisov in tematskih revij. Izdajatelj je podjetje Media international d.o.o. iz Portoroža.


V časopisu  je zagotovljeno objektivno in nepristransko obveščanje prebivalcev lokalne skupnosti ter uravnoteženo predstavljanje različnih mnenj in stališč o političnih, kulturnih, verskih, gospodarskih in drugih vprašanjih, pomembnih za njihovo življenje in delo.

 

Prispevki, ki so objavljeni v Snežniku, so pretežno lokalnega značaja in jih sooblikujejo prebivalci lokalne skupnosti. Preko lokalnega časopisa Snežnik lokalna skupnost uresničuje interese s področja gospodarstva, kulture, izobraževanja, športa ter drugih področij.

 

Ravno to, da časopis ne ustvarjajo profesionalni novinarji, temveč v veliki meri bralci sami, je razlog njegove priljubljenosti, saj živi z lokalno skupnostjo in je resnično časopis vseh občanov.